Jesteś tutaj: Główna » Eko dom i uprawy » Dlaczego warto stosować Pożyteczne Mikroorganizmy ProBio Emy®?

Dlaczego warto stosować Pożyteczne Mikroorganizmy ProBio Emy®?

Dlaczego warto stosować Pożyteczne Mikroorganizmy ProBio Emy®?

Gleba to ożywiony twór przyrody.

W jej powstawaniu i życiu wiodącą rolę odgrywają mikroorganizmy. Odpowiednia zawartość próchnicy (min. 3%) i bogate życie biologiczne z dominacją pożytecznej mikroflory oznacza obecność na 1 m2 w warstwie ornej od ok. 1,5 do 2,0 kg mikroorganizmów. Ta potężna „naturalna fabryka biologiczna” zabezpiecza rośliny w składniki odżywcze, a przy dominacji pożytecznej mikroflory chroni przed dostępem mikroorganizmów chorobotwórczych.
Gleba mineralna – pozbawiona próchnicy, a tym samym zawierająca niewielkie ilości mikroflory, najczęściej o dominacji szkodliwej wobec roślin, nawet bardzo zasobna w azotany, fosforany, związki potasu, magnezu, wapnia i inne, często o odpowiednim pH, jest coraz trudniejsza do uprawy i nie tworzy właściwych warunków do życia roślin.
Opisany powyżej stan rzeczy można realnie i niskim kosztem korygować. Temu właśnie służą kompozycje pożytecznych mikroorganizmów EmFarma®, EmFarma Plus®, Bokashi ProBiotics, ProBio Puder, Ema5®® z wrotyczem – efektywne, naturalne, zdrowe, bezpieczne dla życia człowieka i roślin.

Użyźnianie gleby naturalnePożyteczne mikroorganizmy zawarte w kompozycjach EmFarma®, Bokashi ProBiotics, Krobio Puder przywracają w mikroflorze gleby najbardziej optymalne warunki rozwoju uprawianych roślin. Przede wszystkim regenerują glebę, odtwarzając jej siłę rodną. Aktywizują i stabilizują procesy próchniczotwórcze. Wypierają zagniwanie (gnicie).
Gleba odzyskuje zdolność samooczyszczania z substancji szkodliwych, toksycznych. Zdecydowanie poprawia się jej struktura, a przez to regulują się stosunki powietrzno-wodne. Dzięki odbudowującej się strukturze gruzełkowatej gleby, roślina ma szansę na silniejszą rozbudowę swojego systemu korzeniowego.

Po zastosowaniu pożytecznych mikroorganizmów roślina wytwarza znacznie większą ilość włośników i może intensywniej pobierać substancje odżywcze. Uaktywnione przez nie drobnoustroje będące w glebie, przekształcają niedostępne formy składników pokarmowych w formy łatwo przyswajalne. Wiążą azot atmosferyczny i wprowadzają w obieg kompleks pierwiastków niezbędnych do prawidłowego rozwoju roślin. Wprowadzenie EmFarma®, EmFarma Plus®, Bokashi ProBiotics, ProBio Puder do gleby skutkuje wyparciem drobnoustrojów szkodliwych wobec roślin, co pozwała między innymi na zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie z agrotechniki stosowania zapraw chemicznych.
Dodatkową zaletą działania wymienionych kompozycji jest detoksykacja gleby z pozostałości po pestycydach oraz dezaktywacja metali ciężkich, dzięki czemu substancje te nie przedostają się do roślin, natomiast preparat Ema5® z wrotyczem skutecznie wypiera szkodniki glebowe, takie jak pędraki, czy opuchlaki.

Praca w ogrodzie z zastosowaniem pożytecznych mikroorganizmów może dać prawdziwą radość i przyjemność. W pierwszym roku stosowania, nie wszystkie zmiany będą natychmiast zauważalne, ponieważ gleba regeneruje się dosyć wolno. Jednakże osoby obeznane ze swoim ogródkiem, czy też działką i mające „wprawne oko” szybko zauważą, gdzie zostały zastosowane ProBio Emy.
Stosowanie pożytecznych mikroorganizmów w naszych ogrodach, ogródkach, na działkach oraz donicach/doniczkach należy rozpocząć od zaszczepienia gleby. Czynność tę wykonujemy zawsze przed siewem, sadzeniem, poprzez oprysk i wymieszanie z glebą. Ilość EmFarma Plus® jaką należy zastosować zależy od:

 • struktury gleby;
 • zawartości próchnicy;
 • przedplonu lub poplonu;
 • stosowanego nawożenia organicznego;
 • rodzaju planowanej uprawy głównej.

Przy zastosowaniu tej technologii zaleca się stosowa dobrej jakości wody (nie chlorowanej).

Woda deszczowa na swoje drodze w głąb ziemi przejmuje informacje pierwszej, aktywnej substancji, z którą się zetknie przenosi ją na inne substancje. Filtrowanie usuwa w prawdzie z wody zanieczyszczenia i szkodliwe elementy, którymi została zanieczyszczona jak amoniak, siarkowodór albo metan. Ale mimo to bardzo trudno pozbyć się uporczywego, nieprzyjemnego smaku wody jeśli chcemy uzdatnić tę wodę, żeby nadawała się do picia.

Informacja zachowana w cząsteczkach wody jest przekazywana przez nią wszystkiemu i wszystkim. Oznacza to, że jej negatywne cechy jak i pozytywne mają wpływ na wszystko, z czym woda się zetknie. Dotyczy to ludzi i zwierząt pijących ją, oraz roślin, którą się je podlewa. Stąd wynikają nasze problemy z wodą. Nie chodzi tylko o chemiczno-fizyczną jakość wody, ale także o informację zawartą w wodzie, która stale może być przekazywana dalej. Zanieczyszczona atmosfera, zatrute gleby przekazują informacje najgorszego rodzaju. Informacje te przeniesione na wodę, która przekazuje je dalej, szkodzą środowisku naturalnemu i zdrowiu ludzkiemu – bezpośrednio i pośrednio na różnorakie sposoby.

Woda ma kluczowe znaczenie dla zdrowia zwierząt. Woda wodociągowa najczęściej chemicznie oczyszczana ma zniszczoną strukturę heksagonalną i zwiększone napięcie powierzchniowe. Osłabia to m.in. jej funkcję transportowania tlenu, substancji odżywczych, mikro i makroelementów do komórek organizmu zwierzęcia. Nie posiada właściwości samooczyszczania się z części toksyn, sprzyja rozwojowi mikroorganizmów chorobotwórczych. Rewitalizacja wody ma na celu przywrócenie jej właściwej struktury i zdrowotnych funkcji. Jakość wody jest najbardziej zaniedbanym i niedocenianym czynnikiem w chowie zwierząt. Woda zdrowa jest doskonałym siedliskiem pożytecznych mikroorganizmów. Sprzyja to uaktywnieniu procesów trawiennych. Dzięki modyfikacji form mikro i makroelementów w takiej wodzie ulega zmniejszeniu wytrącanie się osadów, w tym również wapiennych.
Zdrowa woda ułatwia utrzymanie dobrego zdrowia ludzi i zwierząt domowych.

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA EmFarma®, EmFarma P1us

W regeneracji i odżywianiu geby:

 • tworzenie struktury gruzełkowatej;
 • przyspieszanie rozkładu masy organicznej i procesów próchnicznych;
 • regulowanie stosunków powietrzno — wodnych zwiększających pojemność wodną;
 • rozkładanie trucizn, łącznie z pestycydami — detoksykacja i biodezynfekcja;
 • hamowanie procesów gnilnych na rzecz fermentacji;
 • wypieranie a następnie likwidację patogenów i szkodników;
 • udostępnianie trudno dostępnych dla roślin makro i mikroelementów;
 • łagodzenie skutków suszy (zmniejszenie parowania);
 • wzrost siły rodnej gleby poprzez znaczny przyrost mikroflory sprzyjającej jej biologicznej aktywności;
 • ubogacanie gleby w wiele bioaktywnych składników jak antybiotyki, enzymy, witaminy;
 • ograniczenie rozwoju patogenów i wielu szkodników glebowych;
 • zwiększanie ilości mikroorganizmów strefy ryzosfery w stosunku do pozostających poza zasięgiem korzeni;
 • optymalizowanie stosunku węgla (C) do azotu (N);
 • zmniejszanie nakładów finansowych.

W uprawie roślin:

 • wspieranie naturalnej odporności roślin na przymrozki, suszę, patogeny i szkodniki oraz mechaniczne uszkodzenia, np. gradobicie;
 • udostępnianie roślinom przetworzonych i łatwo przyswajalnych substancji (mikro i makroelementów, enzymów, witamin, aminokwasów,
 • cukrów, związków tłuszczowych);;
 • tworzenie naturalnego filtra biologicznego utrudniającego rozwój patogennej mikroflory na roślinie;
 • ograniczanie stresu;
 • wyrównywanie, przyspieszanie i wzmacnianie siły kiełkowania po zaprawieniu materiału siewnego i nasadzeniowego;
 • umacnianie systemu korzeniowego roślin;
 • wyzwalanie siły i równości wzrostu oraz wigoru;
 • zwiększanie siły i ilości kwiatostanu oraz zawiązanych owoców;
 • zwiększanie plonu, polepszanie wartości pokarmowo — zdrowotnej, wyglądu, zapachu i smaku;
 • zmniejszanie nakładów finansowych (ograniczenie stosowania nawozów sztucznych, chemicznych środków ochrony roślin i zapraw
  chemicznych).

W hodowli zwierząt:

 • poprawę procesu trawienia przyrostu masy zwierzęcia;
 • wzmocnienie kondycji fizycznej i funkcji fizjologicznych;
 • likwidację grzybów i chorób skóry;
 • ograniczenie występowania biegunek;
 • eliminację źródeł chorób dróg oddechowych;
 • łagodzenie przebiegu zatruć pokarmowych;
 • usuwanie przyczyn emisji odorów przez wypieranie gnicia, co ułatwia utrzymanie  w czystości kojców, klatek, bud, itd.;
 • redukcję populacji insektów, w tym much, muszek, i komarów;
 • zwalczanie populacji mikroorganizmów chorobotwórczych przez ograniczenie warunków ich rozwoju;
 • zmniejszenie i usuwanie potrzeby stosowania antybiotyków i chemicznych środków dezynfekujących.

 TABELA STOSOWANIA ProBio Emów

Okres stosowania Rodzaj czynności EmFarma®, EmFarma Plus®,
Ema5®”, Ema5® z wrotyczem
Efekt działania
Jesień
Po zbiorach
Przygotowanie gleby Pierwszy rok 1,5-3,0 litry
EmFarma® Plus /100 m2 (w zależności od uprawy).
Drugi rok 1-2 litry EmFarma®
Plus/100 m”
(w zależności od uprawy). Rozcieńczone w stosunku 19 wymieszać z glebą np.: poprzez orkę, przekopanie.
– Rozłożenie pozostałych w glebie resztek pożniwnych;
– Dezynfekcja i detoksykacja gleby;
– Wypieranie zagniwania;
– Odzyskiwanie NPK!!!
– Tworzenie struktury gruzełkowatej;
– Regulacja pH;
– Ograniczaniu nawożenia!!!!!
Wiosna Wiosenna
uprawa
przed
sadzeniem,
siewem
Jeżeli jesienią w poprzednim roku było szczepienie, to: 0,5-1,2 litra EmFarma Plus® /100 m2 (w zależności od uprawy).
Pierwsze zaszczepienie gleby: 0,5 – 1,8 litra EniFarnia Plus /100 m2 (w zależności od uprawy). Rozcieńczone w stosunku 1:9 wymieszać z glebą np. poprzez orkę, przekopanie.
– Lepsze ukorzenianie się roślin;
– Intensyfikacja procesów próchniczych;
– Poprawa struktury gleby; Wypieranie mikroorganizmów chorobotwórczych;
– Wypieranie chorób grzybowych gleby;
– Likwidacja siedlisk szkodników;
– Udostępnianie roślinom makro i mikroelementów;
– Regulacja pi-i gleby.
Wiosna
Przed
sadzeniem, siewem
Zaprawianie
materiału
siewnego
i sadzonek
Zaprawianie nasion poprzez moczenie w 10% roztworze wodnym EmFarma® lub spryskiwanie 20% – 100% roztworem tego preparatu.
Bulwy i kłącza — spryskać lub zamoczyć przed sadzeniem.
– Szybkie, równe kiełkowanie;
– Uodpornienie młodych roślin na: choroby
– grzybowe,
– Wirusowe,
– bakteryjne.
– Silniejszy wzrost;
– Większa odporność na czynniki zewnętrzne: szkud niki, susza, uszkodzenia nwebaoiczne (gradobicia).
LatoKwiecień
– Lipiec
Faza
wzrostu
Zabiegi pogłówne
Opryski gleby
I oprysk obowiązkowy !!!
EmFarma Plus® – 200 -300 ml/100 m2*
II oprysk zalecany !!!
EmFarma Plus® – 200 mi/100 m2*
III oprysk zalecany !!!
EnmFarma Plus – 200 ml/100 m2*
*Rozcieńczone w stosunku 1:19.
Ema5® dodać do zabiegu z EmFarma Plus® w rozcieńczeniu 0,5% (50 ml/10 litrów wody/100 m2).W kolejnych zabiegach można zwiększyć do 100 ml/10 litrów wody. Liczba zabiegów 1 – 3.
0,2 l. Ema5® z wrotyczem/100 m2
– Większa odporność toślin na suszę, przymrozki, choroby i szkodniki;
– Poprawa wigoru, obfite kwitnienie i zawiązywanie owoców;
– Odpowiednie dozywianie roślin;
– Większa trwałość przechowywanych plonów;
– Ograniczenie chemicznych środków ochrony roś] in.
-Likwidacja szkodników glebowych takich, jak pędraki, czy opuchlaki.

 

Źródło: Stowarzyszenie Ekosystem Em-Dziedzictwo natury – Sławomir Gacka

O autorze

Ilość wpisów : 65

Skomentuj

Protected by WP Anti Spam
Do góry